Hoppa till innehåll

Service

Radiolänk 

Service av radiolänkar är nödvändigt för att upprätthålla dess prestanda och pålitlighet över tid. Detta inkluderar regelbunden övervakning av signalstyrka, brusnivåer och eventuella avvikelser från normala driftsförhållanden. Vid behov byter vi ut antenner eller justerar annan utrustning för att förbättra prestandan. Eventuella fel eller störningar som uppstår måste snabbt diagnostiseras och åtgärdas för att minimera driftstopp och säkerställa kontinuerlig kommunikation. 

Installation och service av radiolänkar kräver specialiserad kunskap och erfarenhet inom området. Därför är det viktigt att arbeta med certifierade tekniker. Vi på Telog arbetar aktivt med fortbildning för att säkerställa att vi arbetar effektivt och utifrån den branschstandard och de regler som gäller för att säkerställa att installationen och servicen utförs på ett säkert och effektivt sätt. Genom att hålla radiolänkar i gott skick kan man säkerställa pålitlig kommunikation och möjliggöra effektivt informationsutbyte över avstånd. 

Mobilsiter 

Service av mobilsiter är avgörande för att säkerställa att nätverket fungerar korrekt och att användarna får tillförlitlig och snabb anslutning. Service innebär att våra tekniker regelbundet besöker mobilsiterna för att utföra underhåll och diagnostik. De utför också reparationer om något går sönder eller behöver bytas ut. 

Vanliga tjänster vi utför vid service av mobilsiter inkluderar att inspektera utrustningen och rengöra den, justera antenner för att förbättra mottagningen och säkerställa att alla kablar och kontakter är korrekt anslutna. Vi kontrollerar även att nätverksparametrar som signalstyrka och kapacitet är tillräckliga för att hantera antalet användare och trafikbelastningen i området. 

Service av mobilsiter är en kontinuerlig process och bör utföras regelbundet för att förebygga driftstörningar och säkerställa att nätverket är tillgängligt för användarna dygnet runt.