Hoppa till innehåll

Mobilsiter

Telog AB arbetar rikstäckande med installation av radiolänk, master, inomhustäckning samt mobilnätverksteknologi såsom 5G. 

Radiolänk 

Installation och service av radiolänkar är avgörande för att upprätthålla kommunikationen inom olika områden. Installationen av en radiolänk kräver noggrann planering och expertis. Först och främst måste en lämplig plats väljas för att placera sändaren och mottagaren. Därefter installeras antenner på dessa platser för att säkerställa optimal signalöverföring. Antennerna kan vara riktade, vilket innebär att de är inriktade på varandra för att uppnå en stark och stabil signal, eller de kan vara omnidirektionella och sprida signalen i flera riktningar. 

Efter att ha fysiskt installerat radiolänken måste den konfigureras och testas för att säkerställa att den fungerar korrekt. Detta innebär att ställa in frekvenser, modulationsformat och kryptering om sådan används. Det är också viktigt att kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig för att undvika störningar och att den överförda datan är korrekt. 

Mobilsiter (mast) 

Installation av mobilsiter innefattar att bygga upp infrastrukturen för att ge tillgång till mobilnätverket i ett visst område. Detta innebär att våra tekniker placerar antenner och annan utrustning på höga master eller byggnader för att säkerställa att signalerna når så många användare som möjligt. Installationen kräver också att det finns tillgång till en anslutning till bredbandsnätet, vilket kan ske antingen via fiber eller trådlöst. 

5G, 4G, 3G, 2G 

5G, 4G och 3G är olika generationer av mobilnätverksteknologi. 5G är den senaste teknologin som möjliggör mycket högre hastigheter och lägre latens än tidigare teknologier. 4G och 3G är tidigare generationer som fortfarande används i många nätverk runt om i världen. För att tillhandahålla 5G-tjänster krävs det att mobiloperatörer uppgraderar sin infrastruktur och installerar nya antenner och annan utrustning som är kompatibla med teknologin. 

Generellt sett innebär installation av mobilsiter för 5G och 4G en liknande process, medan installation av 3G vanligtvis kräver mindre utrustning. Det är också viktigt att notera att 5G-nätverk kräver fler mobilsiter än tidigare generationer, eftersom signalerna har en kortare räckvidd på grund av högre frekvenser.